Ulsted Hallen . Nørtoftvej 5 . Ulsted . 9370 Hals . Tlf. 2122 4992 . E-mail. uh@ulsted-hallen.dk

Byggepladsen var pyntet med flag.

Helt fra morgenstunden i lørdags havde Ulstedhallens udvalg haft travlt med at markere dagen, hvor det første spadestik til hallen skulle tages, idet man havde opstillet flag om byggepladsen og de tilstødende gader.

Over middag begyndte beboerne fra land og by at indfinde sig, og ca. 400 var til stede, da borgmester Søndergaard tog det første spadestik og udtalte, at han ville håbe, dette arbejde og den nye hal ville blive til gavn for hele vor kommune. Formanden for haludvalget, Kaj Hansen, tog det andet spadestik med håbet om, at hallen ville blive til gavn for hele kommunens arbejde indenfor sportens rammer, og at den ville blive et sted, hvor både den famlende begynder og den fejrende vinder kunne mødes.

Ungdommes for UB tog herefter fat med deres skovle. Cermonien hilstes af klapsalver fra de mange tilskuere; også noget af den opgravede jord blev af dyrlæge Rise opsamlet til senere brug ved hallens udsmykning, og kommunens gravemaskine tog så fat med at fjerne jord til fundamentet.

400 til starten af Ulstedhallen

Festlig ramme, da de første spadestik blev taget

Allerede fra morgenstunden havde Ulstedhallens udvalg haft travlt med at markeree dagen, hvor det første spadestik til hallen skulle tages, idet man rejste flagalle rundt omkring byggepladsen og i de tilstødende gader, og mange af den frivillige arbejdskraft begyndte ogsaa fra morgenstunden med forskellige forberedende arbejder til fundamentet.

Over middag begyndte beboerne fra by og land at samles paa byggepladsen, og godt 400 var mødt, da borgmester Evald Søndergaard, Hals kommune, tog det første spadestik og udtalte, at han ville haabe, at dette arbejde paa den nye hal vil blive til gavn for ungdommen i hele kommunen.

Herefter tog haludvalgets formand Kaj Hansen, Ulsted, det andet spadestik og udtalte, at han haabede, at denne hal vil blive til gavn for hele vor kommunes arbejde inden for sportens rammer. Den skulle blive samlingssted for saavel famlende begyndere som de sejrende vindere.

Ungdommen fra boldklubben tog herefter fat med deres medbragte skovle. Cermonien blev hilst med klapsalver af de mange tilskuere, og herefter opsamlede dyrlæge Arne Riese, Ulsted, en del af den opgravende jord, som skal anvendes senere ved hallens udsmykning.

Saa tog kommunens gravemaskine fat paa at fjerne jord til fundamentet til den nye Ulstedhal.